Elektroonilise side seadus

Elektroonilise side seaduse järgi on kõikide sageduste (v.a. ringhääling) kuulamine kõrvaliste isikute poolt keelatud. See tähendab, et ka lennundushuvilised, kes on soetanud tagasihoidliku raadiovastuvõtja ja püüavad end kursis hoida lähimal lennuväljal liiklevate lennukitega, riskeerivad trahviga.

Küllap on see keeld jäänuk ajast, mil julgeoleku- ja päästeteenistuste side ei olnud kodeeritud. Praegu liigub kogu tundlik informatsioon kodeeritult ja niisuguse piirangu järele vajadus puudub. Seda enam, et lennundusele eraldatud sagedusvahemikus konfidentsiaalset teavet ei liigugi.

Osalusveebis esitati Elektroonilise side seaduse muutmise ettepanek eesmärgiga keeldu lõdvendada. Andsin hääle selle poolt, kliki siia ja anna sinagi.