Viljandi

Viljandi lennuvälja FSX-versioon on nullist üles ehitatud lisa. Selle alla läks kõvasti tööd, mis väljendub järgnevas:

  • lennuväljal on korrektsed hooned,
  • mururada on tegelikkusele vastavalt märgistatud,
  • rada on kalde all,
  • lennuvälja ja lähiümbrust katab ortofoto, milles sisalduvad ka aastaaegadest tingitud muutused.

Allalaadimine

Fail asub Avsimi serverites, millele ligi pääsemine eeldab tasuta konto olemasolu sealses süsteemis.

Pildid

Aastaajad: