Eesti vektormaastik

Selle projekti esimesed failid kannavad dateeringut 15. jaanuar 2009.

Palju võiks kirjutada kõikmõeldavatest takistustest, mis vektormaastiku kallal töötamise alatasa seiskasid – kas või see, et sildade genereerimiseks geoinfost tuli viimaks ise vastav tööriist teha – , ent vektormaastikust on nüüd kättesaadav esimene versioon, mida ma laialt levitamiseks piisavalt heaks pean.

Lingid failidele leiab vektormaastiku leheküljelt.