Enne online lendamist

Järgnevad punktid on mõeldud järgimiseks kõigile uutele piloodile, kes alustavad virtuaalpiloodi karjääri VATSIM’i võrgus, eeldades et ta juba oskab lennata ja tunneb oma lennumasinat. Lennumasinaks võib olla ka lihtne Cessna. Välja toodud on kõige sagedasemad eksimused ning selgitused, miks nii teha ei tohiks.

Minimum requirements

1.Ära kunagi ühenda ennast võrku asudes õhkutõusu/maandumisrajal.

Ühendades ennast võrku asudes kasutataval rajal, võid sa ette jääda samal ajal maanduvale või õhkutõusvale lennumasinale.

2.Enne lennu algust veendu et oled saatnud lennuplaani.

Lennuplaani täitmine ja saatmine VATSIMi võrgus on kohustuslik.

File a flightplan for your intended route every time you connect, even if only logging on to observe ATC communications or doing a short VFR flight within the traffic pattern.

VATSIM 122a http://www.vatsim.net/prc/mod/resource/viewpublic.php?id=54

3.Enne lennu alustamist veendu, kas antud õhuruumis on online mõni ATC. (ATC-Air Traffic Control). Lennujuhiga ühenduse võtmine ning tema korralduste täitmine on kohustuslik.

3.1 KUI LENNUJUHT EI OLE ONLINE, PEAB AKTIIVSENA HOIDMA SAGEDUST 122.8 UNICOM, ning seal enda tegevusest teada andma.

5.Enne lennu algust tutvu lähte-, siht- ja alternatiivlennujaamade ilmaga.

Ilma saab reaalajas jälgida siit , allpool on võimalus sisaldada lennujaama ICAO kood . Samuti saab ilma tellida Squawkboxi’s METARi (Meteorological Aerodrome Report) kujul. Käsuks on .METAR ZZZZ (ZZZZ on lennujaama ICAO kood, näiteks .METAR EETN)

5.1 Ära unusta muutmast kõrgusemõõtja õhurõhku vastavalt kohalikule rõhule, mille saad lennujuhilt, viimase puudumisel METARist.

5.2 Tõuse õhku ja maandu kasutades õiget rada, järgides põhimõtet – lennukiga tõustakse ja maandutakse alati vastu tuult.

5.3 Tõustes kõrgemale Transition Altitude’st (TA) ära unusta muutmast õhurõhku standardrõhule 1013,2hPa/29.92inHg. Laskudes madalamale Transition Level’ist (TL) ära unusta muutmast õhurõhku kohalikule õhurõhule. TA leiad kaardilt, TLi arvutab lennujuht.

Transition Altitude – Kõrgus mida läbides muudad kõrgusmõõtja õhurõhu standardrõhule 1013hPa/29.92inHg. Sellest kõrgemal määratakse lennuki kõrgust lennutasandites.

Transition Level – Lennutasand mida läbides seadistad kõrgusmõõtja kohalikule õhurõhule. (Saad ATClt või/ja Metar’ist või/ja ATISest) Sellest allpool määratakse õhusõiduko kõrgust jalgades/meetrites mere või maapinnast.

6.Vajalik on tutvuda ka lennujaamade ja õhuruumi kaardiga.

Eesti lennujaamade ja õhuruumi kaardid on saadaval AIPis.

6. Ruleerides rajale ÄRA UNUSTA muutmast transponderi tööreziimi Standby’st > MODE C. Seda saab teha Squawkboxi Menüüst “Transponder” või lennuki raadiopaneelilt. Samuti ära unusta muutmast MODE C tagasi Standby peale pärast maandumist ja rajalt lahkumist. Transponderi koodi (Squawk Code-SQ) annab sulle lennujuht, viimase puudumisel peab SQ kood Eestis VFR lendu tehes olema 2000 ning IFR lendu alustades tuleks ilma lennujuhi olemasoluta seadistada see 2200 peale. Hädaolukorras kasuta koodi 7700 ning raadioside probleemide puhul 7600. Kood 7500 tähendab ebaseaduslikku sekkumist lendu ning VATSIMi keskkonnas seda kasutada ei tohi.

Except while on the ground prior to making initial contact with ATC or upon request of ATC, a pilot should not squawk standby. A pilot should not squawk standby while flying to his destination, even when there is no appropriate Enroute air traffic control available.

VATSIM CoC http://www.vatsim.net/library/codeofconduct.pdf

8.Soovitatav on laadida alla ja installeerda lennujaama scenery.

Ülevaade Eesti Scenerytest on saadaval FS Estonia lehel.

9.Tutvu olemasolevate treeningmaterjalidega lennusimu.net lennukooli osas.

10. VATSIM’i võrk ei ole naljategemise koht ning reeglite rikkumisel, korralduste eiramisel või kellegi sihilikul segamisel eemaldatakse sind võrgust Supervisori ehk valvuri poolt.  Ole viisakas ja sõbralik, siis võid loota samasugust suhtumist ka teistelt.

11. Ära pelga abi küsida lennusimu.net toimetajatelt, Estvacci Foorumist, online olles kohalikelt pilootidelt ja lennujuhtidelt.

12. VATSIMi võrgus toimuvat saad jälgida programmiga Servinfo ja vroute .

13. Ära unusta väljendit “As Real As It Gets”