Õhuruum ja reisilennukõrgused

Eestis on kasutusel õhuruumiklassid C D G G+ ning nende kohta saab lähemalt lugeda peatükis “õhuruumi klassid”. Samuti saab hea ülevaate õhuruumiklassidest Eestis VFR kaardilt, mis on saadaval AIPis. Eesti õhuruumi korraldust peaks aitama mõista alljärgnev skeem.

Selleks et tagada õhusõidukite vahel kõrgushajutus (1000 jalga allpool FL290 ja 2000 jalga ülalpool FL290t) on välja mõeldud lihtne lennusuundadel põhinev süsteem. Lisaks eelnevale on kaasajal välja arendatud ka RVSM (Reduced Vertical Separation Minimum) õhuruum, mis lubab 1000 jalase kõrgushajutuse ka kõrgusvahemikus FL290 kuni FL410. Sellest on ka eraldi peatükk “Euroopa RVSM õhuruum”. Tabel Eestis kasutatavatest reisilennukõrgustest: