Õhuruumi klassid

Väljavõte lennundusseadusest

§ 51. ATS-õhuruumide klassid

ATS-õhuruumid on klassifitseeritud järgmiselt:
1) kontrollitav õhuruum: klassid A, B, C, D ja E;
2) mittekontrollitav õhuruum: klassid F, G+ ja G.

§ 52. ATS-õhuruumi klassides osutatavad teenused ja lendudele kehtivad nõuded

(1) Klass A õhuruumi IFR-lendudele kehtivad nõuded ja seal osutatavad teenused on järgmised:
1) lennud on üksteisest hajutatud;
2) lennujuhtimine hõlmab kõiki lende;
3) kiirusepiirang puudub;
4) on nõutav pidev kahepoolne raadioside vastava ATS-üksusega;
5) on nõutav lennujuhtimisüksuse luba.

(2) Klass A õhuruumis ei ole VFR-lennud lubatud.

(3) Klass B õhuruumi IFR-lendudele ja VFR-lendudele kehtivad nõuded ja seal osutatavad teenused on järgmised:
1) lennud on üksteisest hajutatud;
2) lennujuhtimine hõlmab kõiki lende;
3) kiirusepiirang puudub;
4) on nõutav pidev kahepoolne raadioside vastava ATS-üksusega;
5) on nõutav lennujuhtimisüksuse luba.

(4) Klass C õhuruumi IFR-lendudele kehtivad nõuded ja seal osutatavad teenused on järgmised:
1) lennud on üksteisest hajutatud;
2) lennujuhtimine hõlmab kõiki lende;
3) kiirusepiirang puudub;
4) on nõutav pidev kahepoolne raadioside vastava ATS-üksusega;
5) on nõutav lennujuhtimisüksuse luba.

(5) Klass C õhuruumi VFR-lendudele kehtivad nõuded ja seal osutatavad teenused on järgmised:
1) lennud on hajutatud IFR-lendudest;
2) lennujuhtimine hõlmab kõiki lende;
3) VFR-lendudest antakse liiklusinfot (soovitusi liiklusohu vältimiseks antakse vastavalt palvele);
4) Kiirusepiirang on 250 sõlme IAS allpool FL 100;
5) on nõutav pidev kahepoolne raadioside vastava ATS-üksusega;
6) on nõutav lennujuhtimisüksuse luba.

(6) Klass D õhuruumi IFR-lendudele kehtivad nõuded ja seal osutatavad teenused on järgmised:
1) lennud on hajutatud teistest IFR-lendudest;
2) lennujuhtimine hõlmab kõiki lende;
3) VFR-lendudest antakse liiklusinfot (soovitusi liiklusohu vältimiseks antakse vastavalt palvele);
4) kiirusepiirang on 250 sõlme IAS allpool FL 100;
5) on nõutav pidev kahepoolne raadioside vastava ATS-üksusega;
6) on nõutav lennujuhtimisüksuse luba.

(7) Klass D õhuruumi VFR-lendudele kehtivad nõuded ja seal osutatavad teenused on järgmised:
1) lennujuhtimine hõlmab kõiki lende;
2) VFR ja IFR-lendudest antakse liiklusinfot (soovitusi liiklusohu vältimiseks antakse vastavalt palvele);
3) kiirusepiirang on 250 sõlme IAS allpool FL 100;
4) on nõutav pidev kahepoolne raadioside vastava ATS-üksusega;
5) on nõutav lennujuhtimisüksuse luba.

(8) Klass E õhuruumi IFR-lendudele kehtivad nõuded ja seal osutatavad teenused on järgmised:
1) lennud on hajutatud teistest IFR-lendudest;
2) lennujuhtimine hõlmab kõiki lende;
3) VFR-lendudest antakse liiklusinfot vastavalt võimalusele;
4) kiirusepiirang on 250 sõlme IAS allpool FL 100;
5) on nõutav pidev kahepoolne raadioside vastava ATS-üksusega;
6) on nõutav lennujuhtimisüksuse luba.

(9) Klass E õhuruumi VFR-lendudele kehtivad nõuded ja seal osutatavad teenused on järgmised:
1) lennujuhtimist ei teostata;
2) IFR-lendudest antakse liiklusinfot, VFR-lendudest antakse liiklusinfot vastavalt võimalusele;
3) kiirusepiirang on 250 sõlme IAS allpool FL 100;
4) raadioside ei ole nõutav;
5) lennujuhtimisüksuse luba ei ole nõutav.

(10) Klass F õhuruumi IFR-lendudele kehtivad nõuded ja seal osutatavad teenused on järgmised:
1) lennud hajutatakse teistest IFR lendudest otstarbekas ulatuses;
2) osutatakse lennuliikluse nõustamise ja lennuinfoteenust;
3) kiirusepiirang on 250 sõlme IAS allpool FL 100;
4) on nõutav pidev kahepoolne raadioside vastava ATS-üksusega;
5) lennujuhtimisüksuse luba ei ole nõutav.

(11) Klass F õhuruumi VFR-lendudele kehtivad nõuded ja seal osutatavad teenused on järgmised:
1) lennujuhtimist ei teostata;
2) osutatakse lennuinfoteenust;
3) kiirusepiirang on 250 sõlme IAS allpool FL 100 (vt ka § 54 lõige 2);
4) raadioside ei ole nõutav;
5) lennujuhtimisüksuse luba ei ole nõutav;

(12) Klass G+ õhuruumi IFR-lendudele kehtivad nõuded ja seal osutatavad teenused on järgmised:
1) lennujuhtimist ei teostata;
2) osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust;
3) kiirusepiirang on 250 sõlme IAS allpool FL 100;
4) on nõutav pidev kahepoolne raadioside vastava ATS-üksusega;
5) lennujuhtimisüksuse luba ei ole nõutav.

(13) Klass G+ õhuruumi VFR-lendudele kehtivad nõuded ja seal osutatavad teenused on järgmised:
1) lennujuhtimist ei teostata;
2) osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust;
3) kiirusepiirang on 250 sõlme IAS allpool FL 100 (vt ka § 54 lõige 2);
4) on nõutav pidev kahepoolne raadioside vastava ATS-üksusega;
5) lennujuhtimisüksuse luba ei ole nõutav.

(14) Klass G õhuruumi IFR-lendudele kehtivad nõuded ja seal osutatavad teenused on järgmised:
1) lennujuhtimist ei teostata;
2) osutatakse lennuinfoteenust;
3) kiirusepiirang on 250 sõlme IAS allpool FL 100;
4) on nõutav pidev kahepoolne raadioside vastava ATS-üksusega;
5) lennujuhtimisüksuse luba ei ole nõutav.

(15) Klass G õhuruumi VFR-lendudele kehtivad nõuded ja seal osutatavad teenused on järgmised:
1) lennujuhtimist ei teostata;
2) osutatakse lennuinfoteenust;
3) kiirusepiirang on 250 sõlme IAS allpool FL 100 (vt ka § 54 lõige 2);
4) raadioside ei ole nõutav;
5) lennujuhtimisüksuse luba ei ole nõutav.

§ 53. ATS-õhuruumide vaheline piir

Kahe õhuruumiklassi vahelisel piiril tuleb aluseks võtta vähemate piirangutega õhuruum. Eespool tooduga seonduvalt on õhuruumide klasside järjestus järgmine: A, B, C, D, E, F, G+ ja G, kusjuures klass A on suurimate piirangutega ja klass G vähimate piirangutega õhuruum.

§ 54. Kiiruspiirangud

(1) Allpool lennutasandit FL 100 ei või õhusõidukid ületada indikaatorkiirust 460 km/h (250 sõlme):
1) IFR-lendudel õhuruumi klassides D, E, F, G+ ja G;
2) VFR-lendudel õhuruumi klassides C, D, E, F, G+ ja G.

(2) Õhusõidukid ei või VFR-lendudel ületada indikaatorkiirust 260 km/h (140 sõlme) õhuruumiklassides F, G+ ja G, kui nähtavus lennul on vähem kui 5 km ja lennukõrgus mitte üle 900 m (3000 jalga) keskmisest merepinnast või 300 m (1000 jalga) maa- või veepinnast, võttes aluseks kõrgema.